adw. PIOTR ŻUCHOWSKI
ul. Piłsudskiego 19, 87-600 Lipno woj. kujawsko-pomorskie | tel. 510 625 010

Address: ul. Piłsudskiego 19, 87-600 Lipno woj. kujawsko-pomorskie, tel. 510 625 010

Prowadzę sprawy obejmujące zakresem:

- Prawo Karne

- Prawo Karne Wykonawcze

- Prawo Cywilne

- Prawo Rodzinne

- Prawo Spadkowe

Przykładowe sprawy według rodzaju:

- kompleksowa obsługa prawna we wszelkich sprawach karnych, reprezentacja zarówno w Sądzie we wszystkich instancjach, jak i w Prokuraturze i na Policji,

- kompleksowa obsługa prawna we wszelkich sprawach karnych wykonawczych, np. o odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przerwę w karze, zarządzenie wykonania kary,

- reprezentacja procesowa w sprawach cywilnych, np. w sprawach o: rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu dziecka, kontakty z dzieckiem, odszkodowania komunikacyjne, szkody na mieniu, szkody na osobie, zadośćuczynienie, zasiedzenie, ubezwłasnowolnienie, eksmisję, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku wspólnego, zapłatę,

- reprezentacja procesowa w sprawach meldunkowych.

Phone: tel. 510 625 010
Email: adw.pzuchowski@wp.pl